سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مدیر پارسی بلاگ

نوشته های پراکنده مدیر سایت

ناتوانی غول تکنولوژی

بنام خدا

این روزها، یکی از بخشهای ثابت خبری، بحث نشت نفت و سرازیر شدن آن به خلیج مکزیک و سواحل آمریکاست. روزانه صدها هزار لیتر نفت خام وارد دریا میشود. این فاجعه ابعاد زیادی خواهد داشت که مهمترین آن آلودگی محیط زیست است و امیدواریم هر چه زودتر این مشکل حل شود.

نشت نفت در خلیج مکزیک

آنچه در این بحران، شایان توجه است عجز و ناتوانی در مهار یک لوله نفتی از سوی امپراطوری تکنولوژی و قدرت جهان یعنی آمریکاست. چندین دهه است که آمریکا به سبب برتری در رسانه و سینما، قدرت به ظاهر تعیین کننده و موثرش را در مهار بحرانهای جهانی به رخ ما کشیده است. هر کدام از ما لااقل دهها فیلم سینمایی که از زایشگاه فرهنگی آمریکا یعنی هالیوود متولد شده، دیده ایم که در آن قدرتی طبیعی یا فرابشری تهدیدی جدی بر علیه ایالات متحده یا کل بشریت داشته و درست در لحظاتی که می رفت تا پایان تاریخ بشریت یا کشور آمریکا رقم بخورد، چند دانشمند و یا افسرنظامی دلسوز و وظیفه شناس، به داد ما و جهانیان رسیدند و با تکیه بر ابعاد پیشرفته فن آوری در کشور آمریکا، همه را نجات دادند.
بی شک یکی از مهمترین راهبردهای بنگاه سینمایی هالیوود، بزرگنمایی قدرت و فن آوری آمریکاست و تلاش در این راستا با انواع شگردهای هنری مستمراً در حال پیگیری و تکرار است.
البته قدرت تکنولوژیک آمریکا و فاصله زیاد کشورهایی مانند ما از آنها غیرقابل انکار است، اما این به معنای آسیب ناپذیری و توانایی مطلق آنها در همه زمینه ها نیست و حوادثی مانند ناتوانی در مهار بحران خلیج مکزیک، گویای آنست که این غول بزرگی که تلاش دارد همیشه خود را مطلق و شکست ناپذیر نشان دهد، آنقدرها هم آسیب ناپذیر نیست و فهرست ناتوانی های آن، به مراتب بیش از توانایی هاست.
فراموش نکرده ایم که خروج یک نیروگاه از شبکه برق یک ایالت، چند سال قبل چه بحرانی را دامنگیر شهروندان آمریکایی کرد، و کار بجایی کشید که مردم متمدنی که تا روز قبل، در خیابانها به همدیگر فرهنگ و ادب تعارف می کردند و ادعای عقل و فرهیختگی شان گوش آسمان را کر می کرد، از ترس گرسنگی احتمالی، به فروشگاههای مواد غذایی یورش بردند.
علم و فن آوری بشریت امروز را جوگیر کرده است. امروز دانشمندی نیست که ادعای خدایی کند، اما بسیاری به دنبال بازنشسته کردن خدا و به خدایی رساندن علم هستند. زهی خیال باطل.

بشریت باید در برابر خداوند زانو بزند.