سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مدیر پارسی بلاگ

نوشته های پراکنده مدیر سایت

آقای رئیس جمهور! آی تی فرزند ناخواسته نیست.

بنام خدا
یکی از مهمترین ابعاد اصلاح الگوی مصرف در جامعه کنونی ما، نگاه مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات است.
اغلب گمان می‌کنند اگر یک سازمان، به یک شبکه، چند دستگاه کامپیوتر سرویس‌دهنده، و نرم افزارها و سخت افزارهای لازم برای ورود به یک شبکه مجهز باشد، این یعنی در فن‌آوری اطلاعات پیشرفت لازم را داشته است. در حالی که این تنها بخش کوچکی از راه است. فن‌آوری اطلاعات، یک ابزار نیست. یک تفکر است. یک رویکرد خاص است به تمامی مسائلی که در اداره سازمان نیاز است.
آنچه در فن‌آوری اطلاعات مهم است، نگاه مدیریتی مبتنی بر این فن‌آوریست، نه انباشته کردن انواع سخت افزار و نرم افزار در یک سازمان. این نگاه نیاز ضروری هر جایگاه مدیریتی از سطوح بسیار پایین جامعه تا درجات عالی مانند ریاست جمهوری و وزارت است. فن آوری اطلاعات یک راهبرد مدیریتی نوین است برای تسریع و بهبود کارها.
آنچه فن‌آوری اطلاعات را به یک ضرورت اجتناب ناپذیر در ساختار اداری کشور مبدل ساخته، تاثیر شگرف آن در کاستن از هزینه‌ها و بالا بردن کیفیت و بهره وری است.

IT


امسال سال الگوی مصرف نامیده شده و بسیار  تاسف میخوریم از اینکه می‌بینیم در نگاه کلان مدیران جامعه، از نقش فن‌آوری اطلاعات در این روند،  سخنی به گوش نمی رسد. اقداماتی هم که -البته به مرور و با کندی- در این عرصه انجام شده، (مانند بعضی سرویسهای اینترنتی بخشهای دولتی و بانکها و یا افزایش قطره چکانی پهنای باند اینترنت و ...) بیشتر بخاطر اضطرار و ضرورت نیاز جامعه بوده و نه از روی برنامه ریزی بلندمدت و نگاه کلان.
واقعاً دردناک است که می‌بینیم رئیس جمهور محترم، آنقدر که در مسائل مختلف کارشناسانه اظهار نظر میکنند، در این موضوع سخنی نمی گویند، به گونه ای که انگار صنعت فن آوری اطلاعات کشور، مانند فرزند ناتنی یا ناخواسته ایست که به زور تحمل میشود.
آقای رئیس جمهور!
باور کنید صنعت آی تی یک زیربنای مهم و کلیدی در توسعه است. نه فقط توسعه با متد غربی، توسعه با هر قرائتی که دوست دارید: توسعه اسلامی، توسعه مبتنی بر عدالت و ارزشهای و دینی و ... برای همه این توسعه ها، آی تی یک فاکتور مهم و تعیین کننده است.
لطفاً در نگاهتان به آی تی تجدید نظر کنید.

* لینک مرتبط :
1-  دبیر شورای عالی اطلاع رسانی (مصاحبه مربوط به حدود دو سال قبل ) : من از ایشان(آقای احمدی‌نژاد) خواستم و گفتم که شما 20 دقیقه به من فرصت بدهید من مطمئنم اگر این فرصت را بدهند می‌توانم اهمیت این حوزه را برای ایشان روشن کنم، ولی این اتفاق هنوز نیفتاده است.
2- مصاحبه اخیر دبیر شورای عالی اطلاع رسانی درباره نوع تعامل دولت و رئیس جمهور نسبت به آی تی