سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مدیر پارسی بلاگ

نوشته های پراکنده مدیر سایت

رایحه خوش دین

بنام خدا
خدا خیر بدهد و توفیق بدهد و حفظ کند
باعث و بانی این بخشنامه تفکیک جنسیتی را در شهرداری تهران
اگر خود آقای قالیباف هستند یا مشاورانشان یا هر که
و همچنین به حامیانش از قوه قضائیه و شورای شهر گرفته تا حتی علی آقای مطهری
بعد از مدتها
از گوشه ی از دستگاه عریض و طویل ... دولتی
رایحه خوش دین
استشمام شد
فعلا که بد جوری آب در لانه مورچگان ریخته
خدا کند تبدیل بشود به یک جریان

رایحه خوش دین
عکس از +