سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مدیر پارسی بلاگ

نوشته های پراکنده مدیر سایت

فیلترینگ و روباه پیر

بنام خدا

به تازگی و پس از درج گزارشی در سایت خبری رجانیوز، مبنی بر فیلترینگ وبلاگهای ارزشی، سایت بی بی سی فارسی در اقدامی مزورانه و فتنه انگیز، مطلبی با عنوان "فیلترینگ گریبان وبلاگ های حامی دولت ایران را هم گرفت" عرضه نمود که در آن، با استناد به گزارش رجانیوز، سعی کرد مسئله فیلترشدن چند وبلاگ ارزشی را به گریبان گیری از حامیان دولت، مرتبط سازد.آنچه انگیزه ی این نوشتار شد، نقل قولی از بنده در گزارش رجا نیوز بود که در آن از نوعی "اعمال سلیقه شخصی در فیلترینگ"  نام برده شده بود.
دو نکته در این موضوع، قابل ذکر است:

اول اینکه، روباه پیر بداند نویسندگان وبلاگهایی چون آهستان، مدرسه ما، اسماعیل نیوز و خاطرات جبهه، اگر از سوی کمیته فیلترینگ و یا هر نهاد قانونی دیگر در داخل نظام، مسدودسازی وبلاگ که سهل است، حتی به حبس یا هر مجازات دیگری به حق یا ناحق، محکوم بشوند، یک تار موی اعضای همین کمیته را به سر تا پای  جبروت پوشالی بریتانیای کبیر نمی دهند. اگر وبلاگهای ارزشی مسئله یا مشکلی با کمیته فیلترینگ و یا هر نهاد دیگر داشته باشند، این یک مسئله داخلی و خانوادگی بین برادران است. من از جانب تک تک این عزیزان، که می شناسمشان، شهادت می دهم که آنها هیچ نیازی به دلسوزی و جانبداری  بی بی سی و امثال آن که خنجر خیانتشان، دهها سال است در اعماق سینه ملت ما نشسته، ندارند. هنوز هم پدربزرگهای ما انگلیس را منشا همه فتنه ها می دانند و ما نیز این حکمت را به نوه هامان منتقل خواهیم کرد. بنابراین روباه پیر ساکت بشود.

دوم اینکه، سخن از "اعمال سلیقه شخصی" برداشت شخصی بنده و برگرفته از چندین مورد فیلترینگ از جمله موارد فوق الذکر بوده است. آنطور که یکی از اعضای محترم کمیته ابراز داشته اند، گویا ساز و کار کمیته فیلترینگ به گونه ایست که اینگونه تصمیمات بصورت گروهی اتخاذ می گردد و در این صورت، احتمال اعمال سلیقه شخصی عملاً منتفی است.

بی گمان تعبیر و تفسیر موسع یا ضیق از قانون، توجه به مصالح عمومی و مقتضیات فضای وبلاگستان و سایتهای فارسی و نیز توجه به ظرفیت فعلی بستر وب فارسی برای اجرای این قانون، می تواند در جرح و تعدیل و تصمیمات نهایی کمیته تاثیر تعیین کننده داشته باشد. امید که روز به روز شاهد بهتر شدن روند توقیف و بازگشایی سایتها و وبلاگها باشیم.

لینک در رجانیوز