قرمز سبز آبي خاکستري
دشمن ترينِ مردم نزد خداوند ـ عزّوجلّ ـ، كسي است كه به ناحق، پشت مسلماني را برهنه كند [و بر آن تازيانه زند] و كسي است كه به ناحق، كسي را كه وي را نزده است، بزند يا آن را كه قتلي مرتكب نشده است را بكشد . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت