شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ صبر و پايداري :دي
آرميس♥
سلام اولين املا خودتونه؟؟
خانه تاب
بديد موزه آثار باستاني خب :)
خانه تاب
برگه خودتون آقاي فخري؟...تا الان نگه داشتينش؟
بيشتر به جريمه و چندبار نويسي شبيهه تا املا و انشاء.
خانه تاب
نه براي آقاي فخري نيست...سال 76 ايشون پنجم نمي تونسته باشه که...نه رئيس؟....خودتون بگيد ديگه
خب شايد خواسته باشم براي محکم کاري، از نو کلاس پنجم رو بخونم :دي
بابا ماله پسرشونه:دي
*نفيسه
نكنه مثل مدرك فوق ليسانس آقاي ..........ولاغير جعليه نه ؟
خانه تاب
از يک بعد ديگر هم مي شود به اين نگاه کرد...موضوع املا هم قشنگ است...لايک براي فيد هاي چند بعدي آقاي فخري
ساعت دماسنج
سيدمحمدرضا فخري
رتبه 16
144 برگزیده
2373 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top