شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] .
:( خدا رحمتشون کنه...
خدا ايشون رو بيامرزه.
روحش شاد
روحشون شاد و مورد آمرزش خداوند ان شاء الله
هما بانو
خدا رحمتشون کنه :(
چراغ جادو
سيدمحمدرضا فخري
14 امتیاز
142 برگزیده
2346 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top