سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مدیر پارسی بلاگ

نوشته های پراکنده مدیر سایت

آسید پرویز

بنام خدا

آسید پرویز خان فتاح وزیر محترم نیروی دولت نیرومند جمهوری اسلامی ایران ، سلام
نظر به قطعی مکرر جریان حیاتبخش برق در منزل و محل کار بنده، گفتم عرض حالی بکنم به حضور آن مقام وزارت، باشد که مراد یابم...
چه بگویم که تا نوک این قلم خواست مشغول به نامه ات شود، چونان رقصید که انگار برق به کمرش وصل شده باشد...
قامت کمانی ات را عشق است، ای وزیر! ای خوش قد! ای خوش تیپ، ای چریک! ای خوش اخلاق! ای سد ساز. ای متین!
ای که نیرویت، جان بخش است و جمالت دل ربا...
در وصف جمال توست که طوطیان هند شکرشکنی کرده اند، قند پارسی کیلو چند؟ بنگاله کجا بود؟
هر موتوربرقی که می چرخد، اگر به بدنه اش گوش بچسبانی و دل بسپاری می شنوی که در هر دور می گوید : پرویز... پرویز...
قربون قدت، فقط به این زیردستات بگو سروقت برق رو قطع و وصل کنند.
همین.